สถานะการจัดส่ง

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ชัญญนัท นามจักร ET307568925TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 02, 2019 092019000006
จิรัฐติกาล ณ ลำปาง ET307567978TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 20, 2019 092019000005
ดาวรุ่ง แสงสุวรรณ ET307566751TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 06, 2019 092019000003
ภาณุพันธ์ ทะกอง ET307566748TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 06, 2019 092019000004
ชิดชนก ไตรยุทธรงค์ ET307573165TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 03, 2019 052019000001
ปรียาวดี โชติวงศ์เกษม ET307572350TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 24, 2019 022019000002
ชัชรีย์ ศรีเดช ET307564795TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 08, 2019 022019000001
Sarin Armsden ET307564755TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 26, 2019 012019000002
นิยาดา ET307564716TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 08, 2019 012019000001
ภัทรชวนันท์ นวลหมื่นไวย์ RM103337395TH ไปรษณีย์ไทย Nov 01, 2018 102018000010
ภัทราพร สมฤทธิ์ ET307564296TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 27, 2018 102018000007
พัชรา พลสาลี ET307564305TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 27, 2018 102018000008
จินตนา ลือกิจ ET307564194TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 01, 2018 092018000003
คุณรวิตา คำดี ET307564163TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 18, 2018 092018000002
ชื่อลูกค้า : ชัญญนัท นามจักร
Tracking number : ET307568925TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000006
ชื่อลูกค้า : จิรัฐติกาล ณ ลำปาง
Tracking number : ET307567978TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000005
ชื่อลูกค้า : ดาวรุ่ง แสงสุวรรณ
Tracking number : ET307566751TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000003
ชื่อลูกค้า : ภาณุพันธ์ ทะกอง
Tracking number : ET307566748TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000004
ชื่อลูกค้า : ชิดชนก ไตรยุทธรงค์
Tracking number : ET307573165TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000001
ชื่อลูกค้า : ปรียาวดี โชติวงศ์เกษม
Tracking number : ET307572350TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000002
ชื่อลูกค้า : ชัชรีย์ ศรีเดช
Tracking number : ET307564795TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000001
ชื่อลูกค้า : Sarin Armsden
Tracking number : ET307564755TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000002
ชื่อลูกค้า : นิยาดา
Tracking number : ET307564716TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000001
ชื่อลูกค้า : ภัทรชวนันท์ นวลหมื่นไวย์
Tracking number : RM103337395TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 01, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000010
ชื่อลูกค้า : ภัทราพร สมฤทธิ์
Tracking number : ET307564296TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 27, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000007
ชื่อลูกค้า : พัชรา พลสาลี
Tracking number : ET307564305TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 27, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000008
ชื่อลูกค้า : จินตนา ลือกิจ
Tracking number : ET307564194TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 01, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000003
ชื่อลูกค้า : คุณรวิตา คำดี
Tracking number : ET307564163TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000002