นโยบายรับประกันและคืนสินค้า

Last updated: Oct 31, 2018  |  715 จำนวนผู้เข้าชม  |  นโยบายรับประกันและคืนสินค้า

นโยบายรับประกันและคืนสินค้า

Theda Beauty ยินดีรับคืนสินค้าภายใน 14 วันทำการ โดยนับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน ในกรณีบริษัทฯ
จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัทฯ
 
เงื่อนไขการคืนสินค้า สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า